• 0902 180 799
  • Thôn My Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng
  • toanthang.thuynguyen@gmail.com

Xử lý chất thải sinh hoạt

Gọi điện: 0902 180 799
wiget Chat Zalo